Tildelinger

Tildelte midler i 2020

9 legater blev uddelt

  • 7 legater af 10.000,-
  • 1 legat af. 7.000,-
  • 1 legat af 9.000,-