Hvem kan søge midler fra Fonden?

Der modtages ikke ansøgninger i 2023

Er du i gang med en teoretisk eller praktisk uddannelse på ikke under fire år – inklusiv din ungdomuddannelse, så har du mulighed for at søge fonden!

 • Ansøgninger modtages kun i perioden fra 1. september til den 1. oktober
 • Ansøgningsskema ligger kun på fondens hjemmeside i dette tidsrum
 • Studieopholdets afrejsedato skal ligge efter 1. august i ansøgningsåret.
 • Opfylder ansøgningen ikke ovenstående kriterier, betragtes ansøgningen som ugyldig
 • Ansøgninger modtages kun via kontakt formularen her på hjemmesiden.
 • Hvis du ikke har modtaget et bevillingsbrev inden den 20. november, er din ansøgning ikke kommet i betragtning. Der sendes ikke mail eller breve om afslag.

Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende!

Principper for tildeling af legater: Legater fordeles mellem praktiske og teoretiske uddannelser

 • Der uddeles legater af maksimalt kr. 10.000 kr.
 • Individuelle ansøgere for teoretiske uddannelser prioriteres over gruppeansøgninger
 • Der tages ikke hensyn til geografi

Der gives ikke legater til

 • Ph.d. studier
 • Egentlige uddannelser
 • For sent ankomne ansøgninger
 • Legat kan kun modtages en gang
 • Ansøgere, der har afsluttet deres studierejse inden ansøgningsfristen

Fondens navn er Karen og Olga Nybye´s fond.
Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.
Fonden er stiftet på grundlag af testamente oprettet den 20. oktober 1993 af Karen Kristine Nybye.